THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 – CÔNG TY CPTM&DV BẠCH ĐẰNG

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5

           Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tình hình SXKD của Công ty. Công ty thông báo thời gian và bố trí sắp xếp CBCNV nghỉ làm việc ngày lễ như sau:

 

          1. Thời gian nghỉ lễ: Nghỉ 02 ngày, vào ngày 30/4 và 01/5/2014. Do ngày nghỉ lễ gần kề với ngày nghỉ cuối tuần nên Công ty bố trí cho CBCNV nghỉ ngày 29/4/2019,làm bù vào ngày 21/4/2019 .

 

          2. Đối với CBNV các phòng ban Công ty: Thời gian nghỉ lễ thực hiện theo lịch trên. Riêng lực lượng bảo vệ cơ quan Công ty làm việc bình thường trong ngày lễ.

 

          3. Đối với các BĐH dự án, Trạm, Đội công trình: Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của dự án, công trình, Giám đốc BĐH dự án, phụ trách các đơn vị thi công bố trí CBCN, người lao động làm việc bình thường, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.

Vậy, Công ty thông báo để các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty biết và thực hiện.