Phố Tam Bạc: Diện mạo mới sau khi được chỉnh trang

Phố Tam Bạc với diện mạo mới sau khi được cải tạo, chỉnh trang

Tuy nhiên : Tình hình hàng quán, buôn bán còn khá nhếch nhác, có lẽ chỉ 1 thời gian ngắn mọi thứ sẽ lại trở về như trước kia.

Nếu không có biện pháp quản lý và vận hành tốt, phố đi bộ 2 bên sông Tam Bạc sẽ khó có thể thành hình.

Ảnh : Báo Hải Phòng