Hạng mục: Cải tạo khách sạn Draco QK3
Địa điểm XD: Khu du lịch đảo Cát Bà – Hải Phòng
Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh QK3
Gói thầu: Hoàn thiện nội thất
Tổng mức đầu tư: 32 tỷ
Thời gian hoàn thành: 2019