HÌNH ẢNH THI CÔNG

Hạng mục: HẠ TẦNG CẢNG VÀ ĐÊ CHẮN SÓNG NHÀ MÁY Ô TÔ VINFAST

Địa điểm XD: Huyện Cát Hải – Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast

Gói thầu: Thi công hạ tầng cảng

Giá trị hợp đồng: 20.700.000.000

Đôi trưởng thi công: Mr. Đào Mạnh Phú