Hạng mục: Hạ tầng cảng Mipec Hải Phòng

Địa điểm : Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Gói thầu: Thi công hoàn thiện hạ tầng cảng MIPEC

Giá trị gói thầu: ~ 27.000.000.000 VND