Hạng mục: Khu CN Tràng Duệ – Hải Phòng

Địa điểm XD: Tràng Duệ , Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tập đoàn LG

Gói thầu: Lát & xử lý vỉa hè đường nội bộ

Tổng mức đầu tư: 800.000.000 VNĐ