Hạng mục: Imperial boat hotel
Địa điểm: 48 Điện Biên Phủ – Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty thương mại CP Anh Hồng
Gói thầu: Hoàn thiện nội thất
Tổng mức đầu tư: 40 tỷ
Thời gian thực hiện: 12/2018