Overview

BACHDANGTRASERCO hiện đang là công ty vận chuyển và cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện và nhà máy xi măng trong nội địa.

BACHDANGTRASERCO hiện đang là công ty vận chuyển và cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện và nhà máy xi măng trong nội địa.