Hạng mục: Trụ sở văn phòng OnePay

Địa điểm XD: 166 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần OnePay

Gói thầu: Tư vấn thiết kế nội thất

Giá trị HĐ: 93.000.000 VNĐ