Hạng mục: Trụ sở văn phòng My SecondHome

Địa điểm XD: Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần My SecondHome

Gói thầu: Tư vấn thiết kế – thi công hoàn thiện nội thất

Giá trị hợp đồng: 45.000.000 VNĐ

Giá trị hợp đồng: 856.000.000 VNĐ