Hạng mục: Tòa nhà N01-T08 Ngoại giao đoàn – Hà Nội
Địa điểm XD: Xuân Tào- Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Gói thầu: Thi công hoàn thiện nội thất
Tổng mức đầu tư: —