Hạng mục: Cảng Mipec Hải Phòng

Địa điểm : Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Gói thầu: Thi công đường nội bộ

Giá trị gói thầu: ~ 27.000.000.000 VND