Di chuyển các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố

Di chuyển các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố: Hoàn thành trong tháng 5-2019

Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc di chuyển các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa- Thiếu nhi thành phố, diễn ra sáng 19-2.

Đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu, ngay sau cuộc làm việc, quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra, rà soát và thông báo tới các hộ đang kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tại Vườn hoa Kim Đồng về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, di dời đến Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Trong đó, chỉ những hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính thuê mặt bằng ở nơi cũ mới được giao vị trí kinh doanh tại nơi mới. Sở Tài chính rà soát số lượng biên chế, bổ sung kinh phí chi cho hoạt động của Ban quản lý Dải trung tâm sau khi nguồn thu của đơn vị từ hoạt động cho thuê điểm kinh doanh dịch vụ tại Vườn hoa Kim Đồng không còn.

Về việc chuẩn bị mặt bằng sạch phục vụ thi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao quận Ngô Quyền trong tháng 2-2018 phải hoàn thành phê duyệt phương án hỗ trợ di dời đối với Công ty TNHH thương mại, đầu tư Xuân Thủy. Thành Đoàn, đơn vị chủ đầu tư dự án khẩn trương xây dựng biểu đồ tiến độ triển khai, bảo đảm dự án hoàn thành trước ngày 2-9. Đồng thời, Thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền trong công tác di dời các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố bảo đảm đúng quy hoạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự. Quá trình thi công dự án, các đơn vị có liên quan cần chú ý bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Sở Tài chính quan tâm bố trí vốn kịp thời để dự án triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ đề ra.