Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bạch Đằng

  • Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bạch Đằng

  • Địa chỉ: Km 89 Quốc Lộ 5, Nam Sơn - An Dương - TP Hải Phòng
  • Điện thoại: 0225.3.771.678, 0225.3.569.063 - Fax: 0225.3.569.064
  • Email: bachdang.traserco@gmail.com - admin@bachdangtraserco.com
Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: